Výroba veľkonočných dekorácií

Dňa 22. marca 2018 zavítala do nášho zariadenia vzácna návšteva z Materskej škôlky na Murgašovej ulici. Zámerom stretnutia bola okrem iného prezentácia a následná možnosť vyskúšania samotného postupu výroby rôznych veľkonočných dekorácií.

Klienti ukázali v spoločných priestoroch tvorbu príznačných ozdôb a potom individuálne sprevádzali menších priateľov pri ich vlastnoručnej výrobe. Dôležitým aspektom bolo i posilnenie vzťahov a medzigeneračných väzieb a nadviazanie vzájomných kontaktov prostredníctvom komunikácie a priateľských rozhovorov.

Aktívni žiaci si mohli svoje výtvory zobrať na pamiatku a inšpiráciu so sebou. Tešili sa zo širokej ponuky materiálov a úloh. Lepili, strihali, maľovali, skladali na pripravené makety a výdušky vajíčok. Dokonca si mohli pozrieť a vyskúšať čo zahŕňa výroba veľkonočného šibáka. Za odmenu klientom deti zaspievali tradičné, slovenské piesne, ocenené potleskom, ktoré dotvorili príjemnú atmosféru a potešili nejednu dušu a vyčarili úsmev na tvári.

Tešíme sa na opätovné stretnutie a vzájomné spolupôsobenie, ktoré je obohacujúcim prvkom v živote obyvateľov zariadenia.

Príchod detí z MŠ
Klienti DD v jedálni zariadenia
Výroba veľkonočných dekorácií
Ukážka pletenia veľkonočného šibáka
Výroba veľkonočných dekorácií
Výroba veľkonočných dekorácií
Výroba veľkonočných dekorácií
Výroba veľkonočných dekorácií
Pletenie veľkonočného šibáka
Výroba veľkonočných dekorácií
Výroba veľkonočných dekorácií
Deti spievajú klientom za odmenu tradičné slovenské piesne.