História

Náš domov dôchodcov a domov sociálnych služieb bol daný do prevádzky v auguste 1972 ako domov dôchodcov.

Prvým riaditeľom sa stal p. Ján Horváth, ktorý tu pôsobil v období rokov 1972 – 1979. Vystriedal ho p. Ján Slaninka. V roku 1982 nastúpil do funkcie riaditeľa p. Michal Kiradžiev, ktorú vykonával 2 roky.  V rokoch 1984 – 1990 sa riaditeľkou stala p. Dorota Burianová. Počas jej pôsobenia sa v zariadení zriadilo oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom  s kapacitou 40 miest pre ženy. V roku 1997 nastúpila do funkcie riaditeľky Mgr. Anna Krčmáriková. V roku 2002  sa zariadenie pretransformovalo  na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých s kapacitou 125 klientov. Zriaďovateľom sa stal Trnavský samosprávny kraj.

V súčasnosti je riaditeľkou zariadenia Mgr. Marta Némethová, ktorá nastúpila do funkcie v roku 2012 a pôsobí tu dodnes. V roku 2015 sa znížila kapacita zariadenia na 115 klientov.