Deň otvorených dverí

Aj tento rok sa otvorili brány nášho zariadenia pri príležitosti Dňa otvorených dverí spolu s ukážkou - šikovné ruky . Obyvatelia sa zapojili v jednotlivých tvorivých dielňach , kde si s našimi ergoterapeutkami pripravili ukážky prác.

Tešili sme sa na hostí z Materskej školy Murgašova i zo Základnej školy svätého Cyrila a Metoda a ZŠ Komenského. Mali príležitosť vidieť a vyskúšať mnoho zaujímavých techník a zažiť niečo neobvyklé, pozrieť si i okolie, pávy, vtáctvo v zariadení a taktiež si odniesť niečo vyrobené na pamiatku.

Táto akcia ponúka nielen náhľad a prezentáciu do tvorivých dielní, ale aj do života obyvateľov tu v našom domove. Je to príležitosť nadviazať vzájomné väzby a priateľstvá. Je to možnosť posilniť vzájomné spolunažívanie medzi generáciami, upevňovanie väzieb  a všeobecne dať do popredia, že celý život by mal človek na sebe pracovať, obohacovať sa napríklad aj takýmito udalosťami v zariadení.

Šikovné ruky a Deň otvorených dverí ponúkol aj výstavu výrobkov a výtvorov všetkých šiestich pracovných skupín, v ktorých sa klienti snažia, prekonávajú, využívajú svoj potenciál, zapájajú  rôzne ľudské zmysly..toto všetko si všimli aj zainteresovaní, ktorí nám v spätnej väzbe odovzdali chválihodné ohlasy a odkazy na vytrvalosť a pochvalu:

"Bolo rozpoznateľné, že deti boli nadšené z rôznych metód, materiálov a spôsobov tvorby, do ktorých sa pravidelne zapájajú klienti v jednotlivých pracovných skupinách. Chceme vám poďakovať za vysvetlenie postupov deťom, prístup a vľúdnu ukážku vášho zapojenia sa v tvorivosti . Bol to deň, ktorý otvoril nové obzory, ponúkol motiváciu na vyplnenie voľného času a utvrdenie sa v myšlienke, že aj staršia generácia má väčšmi čo ponúknuť a ani zdravotné postihnutie nie je prekážkou pri tvorbe a zapojení samého seba."