Mikuláš 2016

Aj tento rok navštívil  naše zariadenie Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertmi. Hoci sa aktuálne konala rekonštrukcia podláh ani to nezastavilo túto štvoricu v plnení si svojej úlohy. Navštívil i imobilných klientov na lôžku, ktorým sa prihovoril a odovzdal sladkú odmenu a taktiež zisťoval správanie jednotlivých klientov na každom pavilóne, ktorí sa zapojili svojim speváckym či recitačným umením. Odmenil ich pochvalou a sladkou pochutinou.

Okrem návštevy zariadenia absolvoval Mikuláš aj príjemné posedenie v materskej škole na Murgašovej ulici, kde deti ochotne zarecitovali a zaspievali krásne naučené piesne. Mikuláš s anjelom ich povzbudili krásnymi slovami na konanie dobrých skutkov a taktiež deti odmenili za ich predvedený usilovný výkon.

Významom tohto dňa je aj pozitívne vplývanie na každodenné správanie klientov voči sebe.  Život v kolektíve si vyžaduje ľudskosť, vzájomnú toleranciu a akceptáciu každého jednotlivca.

Mikulášska návšteva je príjemný deň plný radosti a očakávania.

Mikuláš v zariadení
Mikuláš v zariadení
Mikuláš v materskej skole na Murgašovej ul. v Seredi
Mikuláš v materskej skole na Murgašovej ul. v Seredi