Pamiatka zosnulých

Aj tento rok si klienti v mesiaci november uctili pamiatku zosnulých a spoločne navštívili cintorín v Seredi, kde si pospomínali, pomodlili a zapálili sviečku pri spoločnom hrobe a kríži a aj tým vyjadrili pamiatku svojim blízkym, známym, rodine a v neposlednom rade i pamiatku obyvateľom, ktorí spolu s nimi žili v zariadení.

Klienti DD a DSS na mestskom cintoríne v Seredi
Klienti DD a DSS zapálili sviečky pri spoločnom kríži