Novinky

Mikuláš v našom zariadení

Dňa 6. decembra 2017 pripravili klienti nášho zariadenia prekvapenie pre deti z Materskej škôlky na Murgašovej ulici v podobe Mikuláša, anjela a dvoch čertov. Deti odmenili Mikuláša  pekným programom.

Zverejnené: 11.12.2017
Klienti pred hlavnou budovou zariadenia

Mobilní i imobilní obyvatelia nášho zariadenia využili príjemný jesenný deň a pekné počasie na trávenie dňa mimo zariadenia a to  spoločnou prechádzkou v meste, pobytu v prírode.

Zverejnené: 9.11.2017
Klienti DD a DSS na mestskom cintoríne v Seredi

Aj tento rok si klienti v mesiaci november uctili pamiatku zosnulých a spoločne navštívili cintorín v Seredi, kde si pospomínali, pomodlili a zapálili sviečku pri spoločnom hrobe a kríži a aj tým vyjadrili pamiatku sv

Zverejnené: 9.11.2017

Pages