Novinky

vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi

Október je spoločensky známy ako mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Naše zariadenie nie je výnimkou a pri tejto príležitosti sa konajú obohacujúce stretnutia, ktoré posilňujú vzájomné sociálne väzby.

Zverejnené: 15.10.2017

Dňa 07. septembra 2017 sa uskutočnil v areáli nášho zariadenia XI. ročník športového podujatia „Seredský desaťboj“, ktorý pozostával zo špecifických disciplín, ktoré preverili um, mušku, koordináciu tela i mysle.

Zverejnené: 7.9.2017
Čepeňská hodová slávnosť

Dňa 16.augusta 2017 sa v našom zariadení uskutočnila Čepeňská hodová slávnosť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie .Riaditeľka zariadenia Mgr. Marta Némethová privítala klientov príhovorom.

Zverejnené: 16.8.2017

Pages