Október - Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti októbra – Mesiaca úcty k starším pripravilo mesto Sereď v Dome Kultúry spoločenský program pre seniorov mesta. Aj klienti nášho zariadenia si v sále vypočuli krásne básne a taktiež privítanie a príhovor, vzdanie vďaky od primátora mesta Ing. Martina Tomčányiho a viceprimátora p. Veselického. Pri občerstvení v sále si seniori vypočuli rytmické piesne hudobno-speváckeho zboru Pohoda, za dopovodu harmoniky. Populárnym a očakávaným hosťom bol Oto Weiter s priateľkou Andreou Fisher, ktorí zaspievali slávne a obľúbené hity.  Spoločné spevácke vystúpenie podporili i  príjemným slovom, humorom a zanôtili tanečníkom do tanca. Kto chcel,mohol využiť možnosť výberu literatúry rôzneho žánru, ktoré darovala mestská knižnica. Pohodová atmosféra, veselá nálada a odovzdaný kvet ženám na znak úcty od pána primátora boli príjemným spestrením jesenného dňa pre všetkých seniorských účastníkov.

Spoločenský program v Kultúrnom dome v Seredi
Spoločenský program v Kultúrnom dome v Seredi
Klienti zariadenia
klienti zariadenia